Powered by Smartsupp Šiva, Párvatí a Ganéša: Božská Rodina a Jejich Symbolika v Hinduistické Mytologii | e-shop Putu.cz

Originály z Bali a Indonézie

Vše skladem

Ruční výroba

Ruční výroba z Indonesie

produkt

26.6. 2024

Šiva, Párvatí a Ganéša: Božská Rodina a Jejich Symbolika v Hinduistické Mytologii

Hinduistická božstva Ganéša, Šiva a Párvatí mají bohatou symboliku a jsou ústředními postavami v hinduistickém náboženství. Každé z těchto božstev má své specifické atributy a příběhy, které odrážejí jejich role a význam v hinduistické mytologii.

PhDr. Jiří Kočandrle Cestovatelské články

picture

Hinduistická božstva Ganéša, Šiva a Párvatí mají bohatou symboliku a jsou ústředními postavami v hinduistickém náboženství. Každé z těchto božstev má své specifické atributy a příběhy, které odrážejí jejich role a význam v hinduistické mytologii. Ganéša je synem Šivy a Párvatí a je uctíván pro svou moudrost a schopnost odstraňovat překážky. Šiva a Párvatí tvoří manželský pár, který symbolizuje dokonalou harmonii mezi mužskou a ženskou energií, asketismem a domácím životem, destrukcí a tvořivostí. Spolu mají i další děti, včetně boha války Kartikeji (známého také jako Skanda nebo Murugan) a bohyně Ašókasundarí.

Ganéša

Ganéša

Symbolika:

 • Hlava slona: Ganéša má hlavu slona, která symbolizuje moudrost, sílu a věrnost. Sloní hlava také představuje schopnost překonávat překážky.
 • Velké uši: Znázorňují schopnost naslouchat modlitbám a přáním svých oddaných.
 • Malé oči: Představují koncentraci a vnímavost.
 • Velké břicho: Symbolizuje schopnost strávit dobré i špatné v životě a také hojnost a blahobyt.
 • Čtyři ruce: Ganéša obvykle drží různé atributy v každé ruce, jako je sekera (k odstranění překážek), provaz (k tažení oddaných k duchovnímu cíli), sladkost (k odměně) a jeden z gest (mudra) poskytující požehnání a ochranu.
 • Myš: Ganéša je často zobrazován s myší, která slouží jako jeho jízdní zvíře. Myš symbolizuje pokoru a schopnost proniknout i do těch nejmenších a nejskrytějších koutů.

Šiva

Šiva

Symbolika:

 • Třetí oko: Umístěné na čele, symbolizuje vyšší vědomí a schopnost vidět za fyzickou realitu.
 • Had kolem krku: Představuje ovládání času a smrti.
 • Trojzubec (trishul): Symbolizuje tři aspekty vesmíru (stvoření, udržování a zničení) a také tři aspekty člověka (tělo, mysl a duch).
 • Popel: Šiva je často pokrytý popelem, což symbolizuje jeho asketický život a fakt, že všechno v tomto světě je pomíjivé.
 • Měsíc na čele: Symbolizuje čas a jeho cyklickou povahu.
 • Ganga ve vlasech: Řeka Ganga tekoucí z jeho vlasů symbolizuje posvátnou řeku a očistu.
 • Bubínek (damaru): Znázorňuje rytmus a cyklickou povahu vesmíru.

Párvatí

Parvátí

Symbolika:

 • Lotusový květ: Symbolizuje čistotu a božskou krásu.
 • Hory: Párvatí je často spojována s horami, což odráží její jméno (Párvatí znamená "dcera hory") a její sílu a stabilitu.
 • Tradiční šaty a šperky: Párvatí je zobrazována v krásných šatech a špercích, což symbolizuje její královskou a božskou přirozenost.
 • Někdy s lvíčkem nebo tygrem: Symbolizuje sílu a ochranu.

Další děti Šivy a Párvatí

 • Kartikeja (Skanda, Murugan): Bůh války, který je často zobrazován jako mladý a statečný válečník s kopím. Je uctíván především v jižní Indii.
 • Ašókasundarí: Bohyně spojená s krásou a požehnáním, jejíž jméno znamená "krásná, která přináší úlevu od bolesti".

Šiva a jogíni

Šiva má zvláštní význam pro jogíny a askety v hinduistické tradici. Je považován za vrcholného asketu, meditujícího boha, který ztělesňuje ideál askeze a meditace. Vztah jogínů k Šivovi je hluboký a mnohostranný, a zde je několik klíčových aspektů, proč je pro ně Šiva tak důležitý:

 1. Asketický ideál:
  • Šiva je často zobrazován v hluboké meditaci na hoře Kailás, což je symbolem jeho oddanosti duchovní praxi a askezi. Tento obraz inspiruje jogíny k disciplinovanému životu a hluboké meditaci.
 2. Pán jógy (Yogeshwara):
  • Šiva je považován za "Pána jógy" nebo "Yogeshwara". V této roli představuje nejvyššího učitele a mistra všech jogínských praktik. Jeho postava inspiruje jogíny k dosažení vyšších úrovní vědomí a osvícení.
 3. Ovládání smyslů:
  • Jako asketa, který ovládá své tělo a mysl, je Šiva příkladem pro jogíny, kteří usilují o kontrolu nad svými smysly a myslí. Jeho schopnost zůstat klidný a vyrovnaný v extrémních podmínkách je vzorem pro praxi sebekontroly.
 4. Třetí oko:
  • Šivovo třetí oko symbolizuje vnitřní vidění a intuici, které jogíni rozvíjejí prostřednictvím své praxe. Otevření třetího oka představuje dosažení vyššího stavu vědomí a duchovní vnímavosti.
 5. Destrukce ega:
  • Šiva jako ničitel (v rámci hinduistické trojice Brahma-Višnu-Šiva) symbolizuje zničení ega a iluzí, což je klíčový cíl mnoha jogínských praktik. Ovládnutí ega je nezbytné pro dosažení osvícení.
 6. Mantry a modlitby:
  • Jogíni často recitují mantry zasvěcené Šivovi, jako je například „Om Namah Shivaya“, která je považována za mocný nástroj pro očistu mysli a dosažení duchovní čistoty.
 7. Symbolika trojzubce (Trishul):
  • Šivův trojzubec představuje tři aspekty existence – tělo, mysl a duch – které musí být sjednoceny a ovládnuty jogínskou praxí. Také symbolizuje triumf nad třemi základními lidskými kvalitami (gunami) – tamas (temnota, nevědomost), rajas (aktivita, vášeň) a sattva (čistota, harmonie).

Závěr

Pro jogíny je Šiva více než jen božská postava; je archetypem dokonalého jogína, který dokonale ovládá své tělo, mysl i ducha. Jeho život a legendy poskytují nesmírnou inspiraci a směr pro ty, kteří se věnují duchovní cestě. Jeho praxe meditace a askeze ukazuje cestu k dosažení duchovní svobody a osvícení, což jsou hlavní cíle jogínského života.

Tímto způsobem Šiva nejen ztělesňuje, ale i symbolizuje cestu, kterou jogíni následují, a poskytuje jim duchovní vedení a inspiraci na jejich cestě k dosažení nejvyššího poznání.

VIDEO: Šiva Parvati Ganéša

Přečtěte si také