Powered by Smartsupp Porozumění východní filozofii aneb jak a proč meditovat | e-shop Putu.cz

Originály z Bali a Indonézie

Vše skladem

Ruční výroba

Ruční výroba z Indonesie

produkt

18.7. 2023

Porozumění východní filozofii aneb jak a proč meditovat

V dnešní uspěchané a stresující době hledáme stále více způsoby, jak nalézt vnitřní klid a rovnováhu. Jedním z prostředků, který se ukázal jako účinný a obdivuhodně přístupný, je meditace.

PhDr. Jiří Kočandrle Cestovatelské články

picture

Meditace je praktika, která má kořeny ve východní filozofii, zejména v buddhismu, hinduismu a taoismu. Přináší mnoho prospěchů pro naše fyzické a duševní zdraví a pomáhá nám hlouběji porozumět sami sobě a světu kolem nás.

Proč meditovat?

  1. Klid a uvolnění: Meditace nám umožňuje zastavit se, ztišit mysl a nalézt vnitřní klid. Pravidelná meditační praxe nám pomáhá zvládat stres, snižuje úzkost a napětí a poskytuje prostor pro obnovu naší mysli a těla.
  2. Zlepšená koncentrace a pozornost: Meditace nám umožňuje trénovat naši pozornost a soustředit se na přítomný okamžik. Tím rozvíjíme schopnost lépe se soustředit na naše úkoly, zlepšuje se naše paměť a kognitivní funkce.
  3. Zvýšená kreativita: Meditace podporuje volný tok myšlení a přispívá k rozvoji naší kreativity. Když si dáme prostor pro klidnou mysl, můžeme objevit nové nápady, perspektivy a inspiraci.
  4. Sebepoznání a seberealizace: Meditace nám pomáhá proniknout hlouběji do našeho vlastního vědomí a porozumět sobě samým. Tím rozvíjíme sebepoznání a seberealizaci, což nám pomáhá v osobním růstu a rozvoji.

Jak meditovat?

  1. Vyberte si klidné místo: Vyberte si klidné místo, kde se budete moci soustředit a nerušit. Může to být váš oblíbený koutek domova nebo přírodní prostředí, které vám přináší klid a pohodu.
  2. Pohodlná a stabilní poloha: Sedněte si na podložku nebo židli ve stabilní a pohodlné poloze. Držte záda rovně a uvolněte ramena. Můžete zavřít oči nebo ponechat mírně otevřené.
  3. Soustřeďte se na dech: Začněte se soustředit na svůj dech. Dejte pozor na vdech a výdech a vnímejte pohyb břicha a hrudníku. Pokud se vám myšlenky roztoulají, jemně se vraťte a soustřeďte se zpět na dech.
  4. Uvolněte mysl: Přijímejte myšlenky a pocity, které se objeví, s mírem a bez soudů. Buďte v přítomném okamžiku a nechte myšlenky klidně projít, aniž byste se jimi nechali strhnout.
  5. Pravidelnost: Pro dosažení prospěchu je důležité pravidelně meditovat. Začněte s krátkými meditacemi několik minut denně a postupně zvyšujte.

Porozumění východní filozofii a meditaci nám umožňuje nalézt klid a harmonii v našem chaotickém světě. Je to jednoduchý a dostupný nástroj, který může obohatit naše životy. Ať už začínáte s meditací nebo jste již zkušenými meditátory, meditace nám může poskytnout hlubší spojení se samými sebou a vést k celistvosti a vyrovnanosti.

Východní filozofie je široký termín, který zahrnuje různé filozofické systémy, nauky a tradice pocházející z východních částí světa, zejména z Asie. Tyto filozofie mají bohatou historii a ovlivnily mnoho aspektů kultury, náboženství, umění a způsobu života v těchto regionech. Některé z nejznámějších východních filozofií zahrnují buddhismus, hinduismus, taoismus, konfucianismus a džinismus.

Buddhismus: Buddhismus se zaměřuje na utrpení a hledání cesty k osvícení. Učení Buddhy, zakladatele buddhismu, klade důraz na pochopení příčin utrpení a cestu ke zrušení utrpení prostřednictvím osmičlenné cesty, která zahrnuje správné vnímání, myšlení, mluvu, jednání, živobytí, úsilí, pozornost a meditaci.

Hinduismus: Hinduismus je nejstarší náboženství na světě a zároveň filozofický systém. Klade důraz na karmu (zákon příčiny a následku), osud, reinkarnaci a snahu o dosažení osvícení nebo sjednocení s vyšší realitou. V hinduismu jsou také důležité koncepty jako dharma (morální a etické zásady) a mokša (osvobození).

Taoismus: Taoismus se soustředí na dosažení harmonie a rovnováhy v přírodě a lidském životě. Klíčovým pojmem je "tao", který znamená "cesta" nebo "princip". Taoismus zdůrazňuje přirozenost, spontaneitu a přizpůsobení se přírodním cyklům a silám. Meditace a cvičení jako tai-chi a čchi-kung jsou také součástí taoistické praxe.

Konfucianismus: Konfucianismus je filozofie, která se zaměřuje na morální hodnoty, spravedlnost, správné jednání a harmonické vztahy ve společnosti. Klade důraz na rodinné vazby, hierarchii, respekt a etiku. Učení Konfucia ovlivnilo značně společenský řád a výchovu v asijských zemích.

Džinismus: Džinismus zdůrazňuje neškodnost, nenásilí, pravdu a sebeovládání. Důležitým konceptem je osvobození duše od všech nánosů a získání dokonalého poznání a moudrosti. Džinismus klade také důraz na respektování všech form života.

Tyto filozofie nabízejí hluboké učení o životě, etice, morálce, duševním růstu a hledání smyslu a štěstí. Meditace je často součástí těchto filozofií a slouží jako prostředek k dosažení vnitřního klidu, poznání a rozvoje vědomí.

Přečtěte si také