Powered by Smartsupp Zpracování osobních údajů | e-shop Putu.cz

Originály z Bali a Indonézie

Vše skladem

Ruční výroba

Ruční výroba z Indonesie

produkt

Zpracování osobních údajů

(dále jen Zásady)

1. Úvodní ustanovení

Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 95/46/ES (dále jen GDPR). Cílem tohoto dokumentu je poskytnout zákazníkům, partnerům či jiným dotčeným osobám (dále jen účastníkům) podrobné informace o způsobu zpracování osobních údajů naší společností Crystal Online CZ s.r.o

Informace se týkají způsobu nakládání s osobními údaji na základě Vámi uděleného souhlasu či na základě právního základu pro zpracování osobních údajů.

2. Správce osobních údajů

Společnost Crystal Online CZ s.r.o., IČO 27304582 se sídlem Na Okraji 335/42, 16200 Praha - Veleslavín je správcem osobních údajů účastníků a tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování jejich osobních údajů.

Společnost Crystal Online s.r.o. se zabývá provozováním internetových obchodů a velkoobchodním a maloobchodním prodejem, včetně prodeje on-line.

3. Zpracovávané informace

Jméno a příjmení. Kontaktní údaje - adresa zákazníka, doručovací adresa, telefon, e-mail. Informace o využívání našich produktů a služeb včetně historie objednávek.

4. Zdroje získaných osobních údajů

Osobní údaje získáváme přímo od účastníků a z veřejných zdrojů (zejména Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, aj).

5. Účely a způsob zpracovávání osobních údajů

  • Plnění objednávek a uzavřených smluv.
  • Zasílání obchodních sdělení týkajících se výlučně našich služeb a námi prodávaného zboží. Jedná se vesměs o zboží a služby podobné těm, které jsme již klientovi poskytli v minulosti. Z obchodních sdělení zaslaných Crystal Online CZ s.r.o. je vždy zřejmé, že Crystal Online CZ s.r.o. je jejich odesílatelem a je vždy dostatečně zřejmé, že se jedná o obchodní sdělení (tato informace je vždy uvedena v textu zprávy a předmět mailové zprávy obsahuje informaci jako například Novinky nebo Newsletter nebo Aktuality). Obchodní sdělení můžeme zasílat buď na kontakty našich zákazníků na základě oprávněného zájmu Crystal Online CZ s.r.o., a to jen do doby, než tito vysloví nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.
  • Zasílání obchodních sdělení je možno kdykoliv a zdarma odmítnout zasláním požadavku na naši e-mailovou adresu sales@crystal-treasury.com nebo info@putu.cz.
  • Ovšem ne každá zpráva, kterou účastníkům posíláme musí nutně být obchodním sdělením, neboť rámci poskytovaných služeb může být někdy nezbytné se zákazníky komunikovat např. prostřednictvím hromadného e-mailu (zaslání změn obchodních podmínek apod.)
  • Společnost Crystal Online CZ s.r.o. je oprávněna zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to také prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům a vedení společnosti Crystal Online CZ s.r.o či oprávněným zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Seznam zpracovatelů

IMP Net, IČO 283 51 801

Ing. Vilém Verner daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR evid. č. 885

DHL Express (Czech Republic) s.r.o. IČO 25683446

6. Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem a do doby, než pominou veškeré právní základy pro zpracování osobních údajů nebo do odvolání souhlasu. Po takto ukončených oprávnění pro zpracování osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný Váš souhlas

7. Soubory Cookies

Naše webové stránky www.crystal-treasury.com www.putu.cz www.putuland.com a www.napnistrop.cz (dále jen webové stránky) pro svou činnost využívají takzvané „cookies“. Weby dále používají službu Google Analytics a případně i další služby poskytované zejména společnostmi Google, Inc. (dále jen „Google“), Facebook Inc. nebo Automattic Inc. (dále spolu jako „jiné společnosti“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.

Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?

Jedná se o textové soubory, které slouží k měření návštěvnosti webových stránek, k přizpůsobení zobrazení webových stránek a pro cílení reklamy. Tyto soubory cookies odešle konkrétní navštívená stránka do Vašeho prohlížeče a umožní nám zaznamenat informace o Vaší návštěvě, rozpoznat Vaše zařízení apod. Zaškrtnutím souhlasu na webovém rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google, jinými společnostmi a naší společností, a to způsobem a k účelům uvedeným níže.

Jaké cookies a pro jaké účely využíváme?

Naše webové stránky používají relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívají trvalé cookies, které zůstávají ve Vašem zařízení do skončení doby jejich platnosti, nebo dokud je nesmažete. Cookies, které využívají webové stránky jsou buď cookies první strany nebo cookies třetích stran.

Cookies první strany:

tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našich webových stránek. Jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies. Mohou být dočasné nebo trvalé.

Cookies třetích stran:

tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našich webových stránek, a to i když se nacházíte na našich webových stránkách. Tyto cookies nám umožňují analyzovat náš web a zobrazovat pro Vás reklamu na míru. Jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies.

Konkrétní využívané typy cookies a jejich účel:

Nezbytné cookies:

tyto cookies umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí. Tyto cookies Vás nijak neidentifikují a nejedná se o osobní údaje.

Výkonnostní cookies:

tyto cookies slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní a další obdobné informace). Údaje získané těmito cookies jsou anonymní.

Funkční cookies:

tyto cookies slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace a podobně. Prostřednictvím funkčních cookies může docházet k získávání a zpracování osobních údajů.

Cílené a reklamní cookies:

tyto cookies slouží k zobrazování cílených reklam na webovém rozhraní i mimo ně. Prostřednictvím reklamních cookies může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz a s poradci.

Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

8. Ochrana osobních údajů

Crystal Online CZ s.r.o. přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v zákoně nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou u nás pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Máme aplikovány moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. K ochraně osobních údajů používáme tyto zabezpečovací prvky: Šifrovanou komunikaci Počítače, servery, síťové disky, fyzické dokumenty sloužící k ukládání osobních údajů máme uchovány v bezpečném prostředí Veškerá úložiště jsou opatřena unikátními přístupovými hesly Ve všech našich zařízeních máme nainstalované placené antiviry Přístup k osobním údajům je udělen jen pracovníkům, či smluvním partnerům, kteří je potřebují k výkonu práce na principu „nutnosti“ (např. účtování, zákaznický servis, aj.). Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem.

9. Upozornění

Na vyžádání je společnost Crystal Online CZ s.r.o. povinna poskytnout vaše osobní údaje státním orgánům (např. Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol, je-li to nezbytné, apod.).

10. Práva účastníků

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání tak vždy poskytneme našim uživatelům veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů (žádost je možné zaslat e-mailem na sales@crystal-treasury.com nebo na info@putu.cz).

Právo na opravu

Pokud subjekt zjistí, že jsou jeho osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, má právo na to, aby byly jeho osobní údaje neprodleně opraveny.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění nějakého účelu a již nejsou pro daný účel potřebné a skončila naše archivační doba, automaticky osobní údaje mažeme. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a subjekt údajů souhlas odvolá, osobní údaje vymažeme. Zde je třeba podotknout, že smažeme ty osobní údaje, u nichž jsme v pozici správce. Dále je třeba uvést, že právo na výmaz není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost data dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.

Právo na omezení zpracování

Subjekty údajů mají právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili (žádost je možné zaslat na e-mail na sales@crystal-treasury.com nebo na info@putu.cz, pokud:

  1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; nebo
  2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; nebo
  3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo
  4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo vznést námitku

Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Crystal Online CZ s.r.o. provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Crystal Online CZ s.r.o. o vysvětlení nebo požadovat, aby Crystal Online CZ s.r.o. odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li Crystal Online CZ s.r.o. žádosti podle předchozí věty, má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na odvolání souhlasu

Účastník má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování osobních údajů účastníků probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých osobních údajů účastníků kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů účastníků však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti společnosti Crystal Online CZ s.r.o. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu udělenému před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů účastníků, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). Odvolat souhlas lze zasláním odvolání na adresu sídla společnosti Crystal Online CZ s.r.o. nebo pomocí následujících e-mailových adres: sales@crystaltreasury.com nebo info@putu.cz

11. Kontakty na společnost Crystal Online CZ s.r.o.

Crystal Online CZ s.r.o.

Na Okraji 335/42

16200 Praha - Veleslavín

emailem na:

sales@crystal-treasury.com

info@putu.cz

nebo telefonicky na:

731435022

12. Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů Účastníků se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Společností Crystal Online CZ s.r.o. jsou příslušné české soudy.

Účastníci, kteří prostřednictvím registračního formuláře poskytnou své osobní údaje účastníků za účelem uzavření smlouvy se společnosti Crystal Online CZ s.r.o. či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů Účastníků tak činí dobrovolně, svým jménem a společnost Crystal Online CZ s.r.o. jejich činnost nijak neřídí.

Znění Zásad může společnost Crystal Online CZ s.r.o. změnit či doplňovat. O každé takové změně společnost Crystal Online CZ s.r.o. informuje účastníky e-mailem.

Tyto Zásady nabývají účinnosti 24. 5. 2018