Originály z Bali a Indonézie

Vše skladem

Ruční výroba

Ruční výroba z Indonesie

produkt

Naše očistná cesta do ášramu Luv Kush

27.10.2021 PhDr. Jiří Kočandrle Cestovatelské články

picture

Letos jsme se na základě pozvání od našeho himalájského mistra vydali do posvátného chrámu (ášramu) Luv Kush v Indii, kde jsme se setkali s jeho (a nyní již i naším) guruem Karauli Sarkarem. Smyslem cesty bylo završení jedenáct let trvající každodenní praxe Kriya Yogy, dočištění a pozvednutí do praxe Shiva Tantra.

Přinášíme vám zejména obrazový záznam naší očistné cesty a ve zkratce i poznatky, které jsme si z této zkušenosti odnesli.

O ášramu

Luv Kush ášram je zasvěcen panditovi Radha Ramanovi, o němž se traduje, že byl dvanáctým vtělením Mahavatara Babajiho. Patroni chrámu jsou bůh Shiva a bohyně Guru Mata (Parvati). Radha Ramana opustil své tělo v roce 1994 ve věku 111 let. Ášram po jeho odchodu vybudoval jeho žák Dr. Santosh Bhadauria (Karauli Sarkar), jež je v Indii znám zejména díky svým léčitelským schopnostem, kvůli kterým se do ášramu sjíždí lidé z celé Indie.

Experience first, then you can believe…

Celý náš pobyt plný hlubokých a mnohdy těžko uvěřitelných zážitků by se dal shrnout oblíbeným výrokem Karauli Sarkara Experience first, then you can believe, ve volném překladu „Nejprve to musíš zažít, abys mohl uvěřit.

Tento výrok poměrně přesně vystihuje, jak ášram vlastně funguje.

Rituální očista devíti havanů

Denně chrámem projde několik stovek lidí a zástupy proudí často i do pozdních večerních hodin. Přichází za guruem se svými neduhy a doufají ve vyléčení. Mnohdy chodí i lidé s nemocemi, které západní věda považuje za nevyléčitelné.

Jakým procesem tedy procházejí lidé, kteří přicházejí do chrámu Karauli Sarkar?

Typický návštěvník musí nejprve projít očistným obřadním procesem devíti havanů, který jim podle jejich možností a schopností běžně zabere 2 – 6 měsíců, někdy však i mnohem déle (naší tlumočnici to trvalo 2 roky). V chrámu tedy dostávají kromě prvotního zasvěcení i instrukce a pomůcky potřebné pro provedení rituálů (Havanů), ve kterých potom pokračují doma.

Při obřadu havan dochází k postupnému zbavování se neduhů a očištění od negativních stránek a energií minulosti (karmy) nejen naší, ale i našich předků. V pojetí Karauli Sarkara jsou totiž všechny naše strasti, nemoci a utrpení spojené s našimi předky, kteří jsou vepsaní do naší DNA. Do chrámu se přichází hromadně léčit i celé rodiny, které jsou navzájem propojeny svou DNA a tedy i stejnými předky s jejich strastmi a nemocemi.

V průběhu havan tedy dojde k pročištění a k nahrazení negativity pozitivní energií. Jakmile člověk absolvuje devět očistných havanů, může se setkat s guruem, který ho asi v týden trvajícím, poměrně komplikovaném procesu doléčí a dočistí i od tzv. otisků negativních energií, které zůstaly po jejich odstranění.

Denně jsme mohli sledovat průběh léčení. Někdy se jednalo o opravdu těžko uvěřitelné záležitosti, zejména když se jednalo o okamžitou nápravu, nebo o vyléčení chorob dětí, které byly nějak postiženy již od narození. Nejsilnějším zážitkem bylo vnímat vděk a dojetí šťastných rodičů…

Náš denní chléb: přednášky, cvičení, sledování léčby

Náš čas v ášramu se dělil mezi ranní aarti, přednášky, praktické cvičení, sledování léčby a rituální očisty. Ano, zmíněným očistným procesem jsme museli projít i my. Vzhledem k naší předchozí praxi a přímému vedení guruem se nám, byť s problémy, podařilo veškeré Havany (kterých jsme měli předepsaných dokonce dvanáct) dokončit během šestnácti dní. Teprve potom jsme mohli postoupit dále v meditační praxi a v Sadhaně.

Očistný proces byl pro mnohé z nás nesmírně fyzicky náročný a sami na sobě jsme mohli zažít to, co jsme předtím sledovali jen jako diváci. I nám tedy začaly mizet neduhy, se kterými jsme ani nepočítali, že se jich kdy zbavíme. A celý proces dále samovolně pokračuje i po našem návratu domů.

Nyní, když už jsme zpátky doma v Česku, reflektujeme celý náš pobyt v ášramu a jsme stále plní dojmů z toho, co jsme na této duchovní cestě zažili.

Abyste mohli i vy co nejlépe nasát autentickou atmosféru tohoto místa, můžete si prohlédnout videa z přivítání, léčení, obřadu havan i z praktického cvičení jógy s  guru.

Krásné uvítání pří příjezdu, poklona Babajimu a první posezení a gurudev, přesto že již bylo dlouho po půlnoci

(Yoga) Video z jedné z odpoledních lekcí (Yoga) - hindi - english - cesky

Přečtěte si také